Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadnie pn.: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadnie pn.: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Toruń
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712230007 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
Numer wyniku 5415897