PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU USŁUGOWEGO – TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI KAMIENICY RYNEK 46 W MIEJSCOWOŚCI ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA DZIAŁKACH NR 63/9, 63/12-2 pos

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU USŁUGOWEGO – TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI KAMIENICY RYNEK 46 W MIEJSCOWOŚCI ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA DZIAŁKACH NR 63/9, 63/12-2 pos
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Ząbkowice Śląskie
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454430004 Roboty elewacyjne
454421008 Roboty malarskie
454321005 Kładzenie i wykładanie podłóg
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211524 Instalowanie ścianek działowych
454211469 Instalowanie sufitów podwieszanych
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453200006 Roboty izolacyjne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452625006 Roboty murarskie i murowe
452623004 Betonowanie
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer przetargu 5415841