Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach zadania pn. Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno- Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”- ETAP II

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach zadania pn. Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno- Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”- ETAP II
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Chełm
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 27/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332805 Wznoszenie barier drogowych
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer przetargu 5415824