"Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu"

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł "Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Chęciny
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 374500007 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453500005 Instalacje mechaniczne
453400002 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452161218 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5415821