Dostosowanie budynku biblioteki publicznej im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie przy Al. NMP 22 dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony Ppoż

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Dostosowanie budynku biblioteki publicznej im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie przy Al. NMP 22 dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony Ppoż
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Częstochowa
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
Numer wyniku 5415816