„Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rudnik
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454430004 Roboty elewacyjne
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453170002 Inne instalacje elektryczne
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 5415750