Przebudowa – modernizacja drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Szystowice

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa – modernizacja drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Szystowice
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Grabowiec
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 27/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452331402 Roboty drogowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5415722