Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wadowice
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 17/05/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453131005 Instalowanie wind
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452331275 Roboty budowlane w zakresie rozjazdów
452232008 Roboty konstrukcyjne
452142208 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer korekty 5415711