DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Krosno
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 17/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 317000003 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
385000000 Aparatura kontrolna i badawcza
385400002 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
422000008 Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
Numer przetargu 5415680