Poprawa infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Drwinia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Poprawa infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Drwinia
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Drwinia
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452623004 Betonowanie
452623107 Zbrojenie
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5415651