Sukcesywna dostawa odczynników firmy Bio-merieux lub równoważnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywna dostawa odczynników firmy Bio-merieux lub równoważnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
336963008 Odczynniki chemiczne
Numer wyniku 5415625