Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie na odcinku od km 0+016,00 do km 1+011,00

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej we wsi Bandysie na odcinku od km 0+016,00 do km 1+011,00
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Czarnia
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5415623