„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości i budową przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Chełmno oraz Kałdus – I Etap inwestycji”.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości i budową przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Chełmno oraz Kałdus – I Etap inwestycji”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Chełmno
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Numer przetargu 5415616