Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Czarna Białostocka
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 454100004 Tynkowanie
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453200006 Roboty izolacyjne
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453210003 Izolacja cieplna
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452626904 Remont starych budynków
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5415546