"Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych"

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł "Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łącko
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
Numer wyniku 5415531