Przebudowa dróg gminnych – ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa dróg gminnych – ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Sztum
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5415507