CZĘŚCIOWY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZED BUDYNKIEM WYDZIAŁU MECHANICZNEGO – A22 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł CZĘŚCIOWY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZED BUDYNKIEM WYDZIAŁU MECHANICZNEGO – A22 W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5415473