Modernizacja infrastruktury ciepła sieciowego na terenie miasteczka

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja infrastruktury ciepła sieciowego na terenie miasteczka
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rejowiec Fabryczny
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 28/05/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 425111002 Wymienniki ciepła
425111105 Pompy grzewcze
446221007 Urządzenia do odzyskiwania ciepła
450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453170002 Inne instalacje elektryczne
512100007 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
722200003 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
722125176 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
722124216 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania urządzeniami
Numer korekty 5415470