"Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po byłej hałdzie przy ul. Michałkowickiej"

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po byłej hałdzie przy ul. Michałkowickiej"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Siemianowice Śląskie
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 16/05/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer korekty 5415402