Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej rozbudowy, remontu i przebudowy zabytkowego budynku na cele Białostockiego Centrum Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zabytki- konserwacja i renowacja

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej rozbudowy, remontu i przebudowy zabytkowego budynku na cele Białostockiego Centrum Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Białystok
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712220000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 5415382