PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1129T ODC. IGNACÓWKA PRZEZ WIEŚ, DŁUGOŚCI 650 MB.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1129T ODC. IGNACÓWKA PRZEZ WIEŚ, DŁUGOŚCI 650 MB.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Jędrzejów
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
Numer wyniku 5415377