„Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 Wolanów- Orońsko, odcinek Guzów- Wolanów

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 Wolanów- Orońsko, odcinek Guzów- Wolanów
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Szydłowiec
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5415374