„Przebudowa dróg wewnętrznych – ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejscowości Brwilno”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa dróg wewnętrznych – ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejscowości Brwilno”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Biała
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
Numer wyniku 5415373