Dostawa wyrobów medycznych (mopy jednorazowe, mata podłogowa, zestaw śródoperacyjnej osłony na sondę USG, osłona na aparaturę RTG itd.) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wyrobów medycznych (mopy jednorazowe, mata podłogowa, zestaw śródoperacyjnej osłony na sondę USG, osłona na aparaturę RTG itd.) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Konstancin-Jeziorna
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 331400003 Materiały medyczne
331410000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
331411197 Kompresy
Numer wyniku 5415369