Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena efektów RPOWŚ 2014-2020 w obszarze integracji społecznej, w tym wsparcie podmiotów ekonomii społecznej”.

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena efektów RPOWŚ 2014-2020 w obszarze integracji społecznej, w tym wsparcie podmiotów ekonomii społecznej”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kielce
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 730000002 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
731100006 Usługi badawcze
Numer wyniku 5415317