„Modernizacja oczyszczalni ścieków Wróblew” w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Modernizacja oczyszczalni ścieków Wróblew” w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wróblew
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324219 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452315000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
713210004 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Numer przetargu 5415119