Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach"

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kartuzy
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 14/05/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331402 Roboty drogowe
452315000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452151400 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer korekty 5415097