Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowa z podziałem na części.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowa z podziałem na części.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Jerzmanowa
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 714100005 Usługi planowania przestrzennego
907114008 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
Numer wyniku 5415046