Wykonanie usługi polegającej na serwisie układu kogeneracyjnego SGE 42HM o mocy 999 kWe/1133 kWt zainstalowanego na terenie Geotermii Poddębice Sp. z o.o., 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 17A

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Wykonanie usługi polegającej na serwisie układu kogeneracyjnego SGE 42HM o mocy 999 kWe/1133 kWt zainstalowanego na terenie Geotermii Poddębice Sp. z o.o., 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 17A
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Poddębice
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 311212002 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
Numer wyniku 5415041