Sprzedaż, dostarczenie, instalacja i konfiguracja dysków w celu rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sprzedaż, dostarczenie, instalacja i konfiguracja dysków w celu rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 302331411 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
Numer wyniku 5415028