SVA/Z/K/4620-1/2024: Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych w ramach rozbudowy nowej siedziby DRI – KZB Zachód w Gnieźnie.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł SVA/Z/K/4620-1/2024: Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych w ramach rozbudowy nowej siedziby DRI – KZB Zachód w Gnieźnie.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gniezno
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 27/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452332939 Instalowanie mebli ulicznych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452324604 Roboty sanitarne
452324549 Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer przetargu 5415024