Przebudowa drogi gminnej w Rgielsku

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej w Rgielsku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wągrowiec
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331402 Roboty drogowe
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5415007