EOP.332.12.24 Usługa wsparcia technicznego

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł EOP.332.12.24 Usługa wsparcia technicznego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Białystok
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 503126001 Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji
516120005 Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
712410009 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
720000005 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
727200003 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
725110000 Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym
722121804 Usługi opracowywania oprogramowania medycznego
721000006 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
721100009 Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego
Numer wyniku 5414997