Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R Gorliczyna – Przeworsk w km 3+494 – 4+318
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Przeworsk
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 17/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer przetargu 5414916