Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Targowisko

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Targowisko
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kłaj
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 31/05/2024, Godzina 07:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 090000003 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
093000002 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer korekty 5414882