Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem tłocznym w miejscowości Kosy w Gminie Kartuzy.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem tłocznym w miejscowości Kosy w Gminie Kartuzy.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kartuzy
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5414843