Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą (...) do posiadanego (...) sprzętu DiaMed przez okres 2024-2026

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą (...) do posiadanego (...) sprzętu DiaMed przez okres 2024-2026
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kielce
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 17/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 336962007 Odczynniki do badania krwi
Numer przetargu 5414831