Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury ZDW w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury ZDW w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bydgoszcz
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
Numer wyniku 5414803