Remont drogi powiatowej nr 3642W od m. Tęczki w kierunku drogi krajowej nr 2

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont drogi powiatowej nr 3642W od m. Tęczki w kierunku drogi krajowej nr 2
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Siedlce
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 27/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer przetargu 5414785