Dostawa aparatury radiowej na potrzeby projektu SUSTRONICS dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa aparatury radiowej na potrzeby projektu SUSTRONICS dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 323521006 Części sprzętu radiowego i radarowego
322300004 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
385700001 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna
385400002 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Numer wyniku 5414734