Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gozdowo
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 28/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 429000005 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
452221103 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
452132706 Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712220000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Numer przetargu 5414717