Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Krapkowice
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451113001 Roboty rozbiórkowe
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
Numer wyniku 5414696