Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Ustroń
Data publikacji 2024-05-09
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 429000005 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
429610000 System sterowania i kontroli
450000007 Roboty budowlane
455000002 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
455200008 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453150008 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451200004 Próbne wiercenia i wykopy
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer korekty 5414654