UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY WĘGORZEWO

Ubezpieczenia

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY WĘGORZEWO
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Węgorzewo
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 17/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 665100008 Usługi ubezpieczeniowe
665160000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
665161001 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
665150003 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
665141100 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
665121003 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Numer przetargu 5414637