Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lubliniec
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 17/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 184243000 Rękawice jednorazowe
337000007 Produkty do pielęgnacji ciała
337710005 Toaletowe produkty z papieru
331900008 Różne urządzenia i produkty medyczne
331400003 Materiały medyczne
331413003 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
331411104 Opatrunki
331241305 Wyroby diagnostyczne
Numer przetargu 5414616