Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Machnów Nowy dz. nr 9

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Machnów Nowy dz. nr 9
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lubycza Królewska
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
Numer wyniku 5414602