Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa Drogi Głownej Południowej"

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa Drogi Głownej Południowej"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wodzisław Śląski
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
Numer wyniku 5414528