Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Elizy Orzeszkowej w Praszce w formie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Elizy Orzeszkowej w Praszce w formie zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Praszka
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 5414497