Wymiana sieci wodociągowej na poziomie „–1” Szpitala Powiatowego w Zakopanem

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wymiana sieci wodociągowej na poziomie „–1” Szpitala Powiatowego w Zakopanem
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Zakopane
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453210003 Izolacja cieplna
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer przetargu 5414465