"Budowa skateparku w Wyrzysku"

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł "Budowa skateparku w Wyrzysku"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wyrzysk
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 17/05/2024, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
452121409 Obiekty rekreacyjne
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer korekty 5414417